Usługi


Oferujemy usługi w zakresie:

  • prowadzenia ksiąg handlowych,

  • prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów,

  • prowadzenia ewidencji przychodów zryczałtowanych podatku dochodowego,

  • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,

  • prowadzenia ewidencji środków trwałych,

  • rozliczeń z Urzędem Skarbowym,

  • rozliczeń z ZUS w pełnym zakresie,

  • pomoc przy zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej.

 

Realizujemy również zlecenia jednorazowe dla klientów nie posiadających stałych umów z biurem rachunkowym.